Громадське слухання щодо будівництва по вул. Крайній

Повідомлення про початок

процедури громадських слухань

 Повідомлення про початок процедури громадських слухань щодо розгляду та врахування пропозицій громадськості при розгляді детального плану території для багатоквартирної житлової забудови, благоустрою по вул. Крайна, 5 в с.Крихівці Івано-Франківської міської ради.

З 3 липня 2017 року по 13 липня 2017 року (включно) триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розгляду та врахування пропозицій громадськості при розробці детального плану території площею 0,2046 га для багатоквартирної житлової забудови, благоустрою по вул. Крайна в с.Крихівці Івано-Франківської міської ради.

Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації:

Для реалізації положень генерального плану с.Крихівці Івано-Франківської міської ради, відповідно до рішення 21 сесії 7-го демократичного скликання Крихівецької сільської ради №36-21/2017 від 30.03.2017 року «Про заяву ПП Комісарука А.М. щодо дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки площею 0,2046 га для багатоквартирної житлової забудови, благоустрою по вул. Крайна в с.Крихівці» розроблено детальний план території земельної ділянки площею 0,2046 га для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського та соціального призначення.

     Проект виконано відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування» та ДБН Б.1.1.-14.2012 «Склад та зміст детального плану території».

         Детальний план території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно здійснюватися капітальне будівництво, благоустрій та інженерне облаштування території даного кварталу.

Земельна ділянка знаходиться в оренді ПП Комісарука А.М.

Територія для розробки детального плану території (надалі ДПТ) займає площу 0,2046 га.

Ділянка в цілому вільна від забудови, зелених насаджень та інженерних мереж.

Основні техніко-економічні показники:

 1. Площа ділянки – 0,2046 га
 2. Площа ділянки, що впорядковується         – 0,2046 га
 3. Площа забудови – 932,91 м2
  1. Площа озеленення                            – 682 м2
  2. Щільність забудови (норм)                – 1099 чол/га
  3. Кількість жителів (розрах)                 – 225 чол.
  4. Кількість квартир         – 90

 

Відомості про замовника та розробника ДПТ:

Замовник – приватний підприємець Комісарук А.М.

Виконавець – ПФ «Галицький двір»

Підстава – рішення 21 сесії 7-го демократичного скликання Крихівецької сільської ради №36-21/2017 від 30.03.2017 року.

Інформація про місце та строки ознайомлення з проектом:

З ДПТ можна ознайомитися у приміщенні Крихівецької сільської ради за адресою: с. Крихівці, площа Двір, 1, тел. 380-342-753-003.

Строки ознайомлення з проектом – з 3 липня 2017 року по 13 липня 2017 року.

Громадські слухання відбудуться о 18.00 год. 14.07.2017 року в приміщенні Народного дому с.Крихівці, вул. Крихівецька, 1В.

Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – заступник голови Крихівецької сільської ради Фотуйма Надія Ярославівна.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

Подання з пропозиціями подаються у строк з 3 липня 2017 року по 13 липня 2017 року (включно) до Крихівецької сільської ради.

Пропозиції будуть розглянуті у порядку передбаченому постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів:

– публічна конференція щодо обговорення проекту містобудівної документації;

– прилюдне експонування в приміщенні Народного дому с.Крихівці, вул. Крихівецька, 1В.