ЗУСТРІЧ іЗ КРАЄЗНАВЦЕМ ВАСИЛЕМ ХАРИТОНОМ

У світлицю Народного університету громад завітав Василь Ярославович Харитон, 1963 р. н. – історик-краєзнавець, журналіст, письменник, лауреат літературно-мистецьких премій ім. Марка Черемшини (2001), ім. Марійки Підгірянки (2005), премії ім. Івана Вагилевича (2007), премії ім. Василя Стефаника (2011), а також премій ім. Романа Федоріва в галузі літератури (2013) та обласної премії ім. Володимира Полєка в галузі краєзнавства (2013), автор 25 книг та великої кількості краєзнавчих досліджень про історію населених пунктів Івано-Франківської області (у т. ч. колишнього Тисменицького району, які нині у складі Івано-Франківської ОТГ), суспільно-політичний рух на Прикарпатті. У стінах світлиці народного університету ми радимося й працюємо над підготовкою ювілейного видання «Івано-Франківська об’єднана територіальна громада: віхи тисячоліть та сузір’я імен. Том І» (до 5-ої річниці створення Івано-Франківської ОТГ 09.10.2024), адже Василь Ярославович Харитон – член редакційної колегії цього видання. Тішить, що до роботи над проєктом включився знаний краєзнавець-професіонал. До речі, саме його краєзнавчі видання на зорі 1990-х (Харитон В. На Чорній Бистриці село (нариси з історії с.Чернієва: 1399–1939 роки). Івано-Франківськ, 1993. 78 с.; Харитон В. Хриплин. Короткий історичний нарис. Тисмениця, 1995. 24 с.) та його друге видання з історії Чернієва «Село моїх снів… Сторінки історії Чернієва» (Івано-Франківськ, 2012. 104 с.) можливо за обсягами є відносно невеликими, і їх не можна назвати всеохоплюючими, але за змістом і джерельною базою – це одні з перших вагомих краєзнавчих видань Прикарпаття, які й нині, як свідчить історіографічний аналіз регіональних розвідок про населені пункти краю, залишаються свого роду взірцями краєзнавчих студій, адже водночас є і лаконічними, і змістовними. Сподіваємося, що стиль, напрацювання та досвід краєзнавця допоможуть у роботі над проєктом. Запрошуємо до світлиці команди із сіл Черніїв та Хриплин, Березівка на кущову нарад!

Див.: https://www.facebook.com/groups/155287023096358/